EKOPOŻYCZKA Zielona inwestycja - firmy

EKOpożyczkę możesz wziąć na zakup lub refinansowanie zakupu materiałów o charakterze ekologicznym. Sfinansujemy Twoje wydatki o charakterze ekologicznym poniesione nawet 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o EKOpożyczkę.

  • kwota pożyczki od 1 000 zł brutto do 150 000 zł brutto

  • okres kredytowania wynosi nawet do 10 lat


Z Promocji w zakresie Kredytu Inwestycyjnego mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby fizyczne będące wspólnikami spółek cywilnych, spółki prawa handlowego, których wielkość przychodów netto ze sprzedaży na koniec ostatniego roku obrachunkowego wynosiła do 8 mln PLN (włącznie).


Promocja w zakresie EKO Pożyczki polega na zastosowaniu preferencyjnych stawek oprocentowania oraz prowizji przygotowawczej, według stawek zamieszczonych w poniższej tabeli:

Obrazek

Okres kredytowaniaRodzaj i wysokość oprocentowania (w stosunku rocznym)Prowizja przygotowawcza (od kwoty udzielonej EKO Pożyczki)
Do 36 miesięcystałe: 6,50% 6,00%
Powyżej 36 m-cy zmienne: WIBOR 6M + 6,5 p.p. marży6,00%

Dokumenty o EKOpożyczkę powinny być złożone do 31 sierpnia 2018 r.

                                                                                                                                                                                      więcej informacji...