Finansowanie

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ)        

Korzyści:    
  • stać się „prosumentem”, czyli równocześnie konsumentem i producentem „zielonej energii”
  • zmniejszyć domowe rachunki za energię elektryczną, ponieważ możesz wytwarzać energię elektryczną z własnej instalacji korzystając z promieniowania słonecznego, które jest naturalnym, bezpłatnym źródłem energii.       Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)

Korzyści:    
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu realizuje Programy Priorytetowe obejmujące finansowanie przedsięwzięć w ochronie środowiska, realizowanych przez osoby fizyczne,
  • wspiera inwestycje realizowane przez osoby fizyczne w formie dopłat do kredytów bankowych udzielanych przez Bank Ochrony Środowiska i Banki Spółdzielcze.Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO)

Korzyści:    
  • redukcja kosztów zużycia energii elektrycznej,
  • redukcja emisji CO2,
  • całkowita bezobsługowość systemu,
  • gwarancja efektywności systemu,
  • ciągłość dostaw energii (przy systemie z akumulatorami),
  • promowanie odnawialnych źródeł energii.