Zapraszamy do kontaktu z nami

BIURO OBSŁUGI KLIENTA LESZNO

T&T PROENERGY Sp. z o.o.

Leszczyńskie Centrum Biznesu
(Budynek Inkubatora Przedsiębiorczości)
Geodetów 1, 64-100 Leszno

Cosmopolitan
Twarda 4, 00-105 Warszawa

MIKROINSTALACJE telefon: +48 515 751 334 oraz +48 65 322 21 22
ELEKTORWNIE telefon: +48 505 625 658
biuro@ttproenergy.pl

facebook


SIEDZIBA FIRMY

T&T PROENERGY Sp. z o.o.
ul. Chełmońskiego 17, 64-100 Leszno
NIP: 697 23 02 022
BANK: Santander Bank Polska S.A. |
Nr konta:  38 1090 2125 0000 0001 2191 9604


BIURO OBSŁUGI KLIENTA

ODDZIAŁ KIELCE

Mieszkanie z Pomysłem Sp. z o.o.

ul.Szczecińska 34, Kielce
tel. +48 510 150 350
e-mail: biuro@mieszkanie-z-pomyslem.pl

facebookOPIEKUNI HANDLOWI:

Elektrownie fotowoltaiczne:

Na terenie całej Polski:

Bożena Pieńkowska tel. + 48 604 090 720        bozenapienkowska@ttproenergy.pl
Irena Moskal     tel. + 48 696 680 668  


Mikroinstalacje fotowoltaiczne:

Wielkopolska:
Michał Cieślak tel. + 48 513 975 979      m.cieslak@ttproenergy.pl

Dolny Śląsk:
Mirosław Dymek tel. + 48 793 857 584      miroslawdymek@ttproenergy.pl
Dalila Siedlecka tel. + 48 691 747 952                                          Formularz kontaktowy

Dane kontaktowe
Captcha

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) - skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem http://ttproenergy.pl/kontakt jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pana/i danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla celów odpowiedzi na przesłane zapytanie do T&T Proenergy Sp. z o.o.

Skorzystanie z formularza jest także równoznaczne z przyjęciem do wiadomości, że administratorem Pana/i danych osobowych zawartych w przesłanym zgłoszeniu jest T&T Proenergy Sp. z o.o. ul. Chełmońskiego 17,64-100 Leszno, tel. 65 322 21 22  oraz, że przetwarzanie ww. danych osobowych będzie odbywało się dla potrzeb niezbędnych do realizacji przesłanego zgłoszenia, zgodnie z ww. Ustawą. Informujemy również, że podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane udostępnione przez Pana/i nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane udostępnione przez Pana/i nie będą podlegały profilowaniu.


Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

W ramach serwisu www.ttproenergy.pl drogą elektroniczną świadczona  jest następująca usługa:

- formularz kontaktowy

Usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest T&T PROENERGY Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie ul. Chełmońskiego 17, 64-100 Leszno, reprezentowana przez Romana Tabakę – Prezesa Zarządu, dalej T&T Proenergy

Usługobiorcą w rozumieniu regulaminu jest każdy użytkownik, który korzysta z usługi.

1. Z formularza kontaktowego może skorzystać każdy użytkownik serwisu www.ttproenergy.pl, po podaniu pól niezbędnych w formularzu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym formularzu w celu kontaktu z użytkownikiem. Skorzystanie z formularza oznacza zaakceptowanie warunków świadczenia usługi określonych w niniejszym regulaminie. Usługa polega na odpisaniu wiadomości na podany przez użytkownika adres e-mail lub oddzwonieniu do niego. Podane dane będą przetwarzane tylko zgodnie z celem, w jakim zostały przekazane.

2. Dla poprawnego działania Usługi konieczne jest minimum co najmniej jedno aktywne konto e-mail.

3.Użytkownik ponosi odpowiedzialność za dostarczane treści. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

4. Dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone i chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a przechowywanie i przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z polskim prawem.

5.  Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie podania danych i kliknięcia „wyślij” . W przypadku formularza kontaktowego Umowa zostaje rozwiązana w momencie zakończenia kontaktu.

6.  Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług.

7. Reklamacje należy składać na adres: biuro@ttproenergy.pl Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej dane użytkownika w zakresie imienia, nazwiska i adresu e-mail oraz opis reklamacji. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacja została rozpatrzona niezwłocznie i przekaże odpowiedź na wskazany przez usługobiorcę adres e-mail.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.

9. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby usługa była świadczona na jak najwyższym poziomie, jednakże nie jest w stanie zagwarantować jej ciągłości.

10. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach serwisu.

11.  Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na stronach serwisu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji i zrozumienia. 

12.      Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest usługodawca. Dane użytkowników serwisu są wykorzystywane w celu świadczenia usług określonych w niniejszym regulaminie na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. Użytkownikowi przysługuje prawo otrzymania informacji na temat przetwarzanych jego danych, ich aktualizacji, a także prawo sprzeciwu na dalsze przetwarzanie oraz prawo do przeniesienia danych. Użytkownikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzoru. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usług.

13.      Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 28 maja 2018 roku.