Mikroinstalacje fotowoltaiczne

Przygotowaliśmy ponad 100 inwestycji w całej Polsce, nasi klienci uzyskali min. dofinansowanie z Programu Prosument realizowanego przez Bank Boś oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, ze środków NFOŚiGW z dotacją w wysokości 40%.

Projekty przygotowane przez naszą firmę spełniają wszystkie wymagania techniczne oraz mogą być podstawą do otrzymania finansowania z dotacją. Każdy klient obsługiwany jest przez przedstawiciela handlowego, którego zadaniem jest opieka nad klientem począwszy od przeprowadzenia wizji lokalnej aż do momentu oddania instalacji do użytku.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, rozliczenie energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci następuje wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w stosunku ilościowym 1 do 0,7 z wyjątkiem mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 10 kW, dla których ten stosunek ilościowy wynosi 1 do 0,8.
Rozliczenie ilości energii wprowadzonej przez prosumenta do sieci dokonuje się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego dla danej mikroinstalacji, montowanego na koszt zakładu energetycznego.

Od ilości rozliczonej energii elektrycznej nie uiszcza się:
  • na rzecz sprzedawcy opłat z tytułu jej rozliczenia,
  • opłat za usługę dystrybucji, których wysokość zależy od ilości energii elektrycznej pobranej przez prosumenta.
Zapewniamy montaż instalacji przeprowadzony przez certyfikowanych instalatorów. Nasze komponenty posiadają gwarancję zapewnioną przez producentów:
  • panele fotowoltaiczne – 20 lat gwarancji na produkt, 25 lat na wydajność do 85%,
  • inwertery – 10 lat – z możliwością przedłużenia gwarancji,
  • konstrukcje wsporcze – 10 lat gwarancji.

Zapewniamy serwis, który obejmuje monitoring pracy inwertera oraz poprawne działanie paneli. Dzięki dobraniu odpowiednich podzespołów gwarantujemy wysoką wydajność instalacji, która w połączeniu z korzystną ceną zapewnia pewny i szybki zwrot inwestycji.