Obrazek
Zmiany w Ustawie o odnawialnych źródłach energii

Ustawa o odnawialnych źródłach energii została zmieniona w dniu 7 czerwca 2018 roku. Głównym celem nowej Ustawy o OZE jest poprawa zasad systemu aukcyjnego, która umożliwi odblokowanie kolejnych aukcji i uruchomienie nowych inwestycji w OZE. W znowelizowanej ustawie będzie obowiązywała nowa zasada w…

Czytaj więcej