Energia konwencjonalna nazywana również nieodnawialna. Zasoby jej są ograniczone i zmniejszają się z roku na rok. Głównym źródłem produkcji energii w Polsce stanowią surowce kopalne.
Zaliczamy do nich:
-węgiel kamienny i brunatny -  skały osadowe, które powstały w procesie zwęglenia roślin,
-ropa naftowa - mieszanka węglowodorów z niewielką domieszką związków azotu, tlenu, siarki oraz zanieczyszczeń nieorganicznych,
-gaz ziemny - kopalnia składająca się przede wszystkim z metanu,
-paliwo jądrowe - substancja zawierająca materiał rozszczepialny wykorzystywana do uzyskania energii w reaktorach jądrowych (najczęściej uran).

 

Masowe spalanie paliw kopalnych  to jedna z  przyczyn  prowadzących  do  szybkiej  degradacji środowiska.  Zanieczyszczenia   związane są  z  wytwarzaniem  dużej ilości substancji trujących, popiołów i ciepła odpadowego są  poważnym  zagrożeniem  dla  środowiska  naturalnego  w  postaci kwaśnych  deszczy  (emisja  SO2)  oraz  efektu  cieplarnianego  (emisja  CO2).

Na całym świecie podejmowane są działania mające ograniczyć negatywny skutek wykorzystania surowców konwencjonalnych. Ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego kraju. Szybki wzrost gospodarczy  powoduje, że szukamy alternatywnych rozwiązań, dlatego wykorzystujemy odnawialne źródła energii, które zapewniają powiększenie źródeł energii, zerowy koszt paliwa, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i zmniejszenie obciążenia środowiska.
Mogłoby się wydawać, że przyszłość energetyki to elektrownie atomowe, które nie powodują zanieczyszczeń atmosfery. Jednak gigantyczne koszty budowy i eksploatacji oraz problemy ze składowaniem trujących odpadów spowodowały odejście od energetyki atomowej (przynajmniej na jakiś czas).