Miasto Leszno przystępuje do udzielania dotacji na współfinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska, realizowanych w granicach administracyjnych miasta.

• 6 000 złotych w przypadku: - zastosowaniu odnawialnych źródeł energii tj. instalacji fotowoltaicznych.

Procedura przyznawania dotacji określona jest przez „Warunki i zakres udzielania dotacji celowej na zmianę sposobu ogrzewania w roku 2018”, „Warunki i zakres udzielania dotacji celowej na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w roku 2018”.

 

Wnioski o przyznanie dotacji można składać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna przy ulicy Wałowej 5,pokój nr  23-24.  

Wnioski będą rozpatrywane raz w roku. Wnioski na rok 2018 należy składać w dniach od  24 kwietnia 2018 roku  do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Więcej informacji znajdziesz na: https://leszno.pl/Dotacje_na_zakup_i_montaz_instalacji_fotowoltaicznych_w_roku_2018.html