Mikroinstalacja 5,4 kW: Gądki  woj. wielkopolskie, dofinanowanie 30% bank BOŚ