Mikroinstalacja 5,4 KW: Mosina woj. wielkopolskie,  dofinansowanie 30% program Prosument II Bank BOŚ