Mikroinstalacja 7,56 kW: Kamionki woj. wielkopolskie, dofinansowanie bank BOŚ 30% Program PROSUMENT II