Mikroinstalacja 5,40 kW: Mosina, woj. wielkopolskie, dofinansowanie bank BOŚ 30% Program PROSUMENT II