Mikroinstalacja 4,32 kW: Gądki, woj. wielkopolskie, dofinansowanie bank BOŚ 30% Program PROSUMENT II