Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej przedstawiło zaktualizowane założenia zasad przyłączania i współpracy z siecią mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. W stosunku do wcześniejszych propozycji wprowadzono istotne zmiany, w dużej mierze korzystne dla instalatorów i prosumentów.

W nowej wersji Karty Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych w zakresie obligatoryjnego stosowania falownika trójfazowego zaproponowano podniesienie progu mocy mikroinstalacji z 3 kW do 3,68 kW.

W nowym projekcie zrezygnowano z postulowanego wcześniej zapisu, który umożliwiłby operatorom zdalne wyłączanie mikroinsalacji o mocy ponad 10 kW. Ta zmiana wynika z wprowadzenia od kwietnia przyszłego roku unijnych wymogów Kodeksu Sieciowego RfG, który i tak umożliwi OSD nadanie sygnału wyłączającego mikroinstalację o mocy wynoszącej nawet tylko 800 W.

PTiREE uspokaja przy tym, że takie sytuacje będą mogły się pojawiać jedynie w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa sieci. Za montaż odpowiednich urządzeń, które umożliwią operatorom sterowanie pracą danego falownika, mają odpowiadać OSD.

 

PTPiREE zapewnia, że wprowadzane zmiany obejmą tylko nowe mikroinstalacje, realizowane po zatwierdzeniu zmian w IRiESD.

 

Więcej: http://gramwzielone.pl/energia-sloneczna/31745/nowe-wymogi-w-zakresie-przylaczania-mikroinstalacji-drugie-podejscie