Mikroinstalacja 9,90kW z programu "AURA" WFOŚiGW Kielce, miejscowość: Kielce, woj. świętokrzyskie