Mikroinstalacja 5 kW: Leszno woj. wielkopolskie,  Kredyt BOŚ PROSUMENT - 40% dotacja