1. Analiza możliwości budowy
Podmiot zastanawiając się nad założeniem paneli fotowoltaicznych powinien wiedzieć, że zgodnie z Prawem Budowlanym instalacje do mocy 40 kW nie wymagają pozwolenia na budowę. O przyłączenie mikroinstalacji do sieci może się starać:
- osoba fizyczna nieposiadająca działalności gospodarczej,
- osoba fizyczna posiadająca działalność gospodarczą.
W celu analizy klient umawia się z naszym przedstawicielem. Podczas spotkania dowiaduje się o wszelkich możliwościach budowy instalacji, o finansowaniu i wszelkich innych niezbędnych informacji oraz wspólnie z przedstawicielem wypełnia ankietę terenową.
Za podłączenie do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji fotowoltaicznej nie pobiera się opłaty za przyłączenie. Budowa takowej instalacji musi być wykonywana przez osobę wykwalifikowaną posiadającą odpowiednie certyfikaty.


2. Analiza doboru wielkości mikroinstalacji
Wielkość instalacji jest dobierana na podstawie rachunków za energię elektryczną. Podmiot może ją sam obliczyć wystarczy, że sprawdzi rachunki za okres jednego roku (z reguły rozliczenie 2 miesięczne więc potrzebujemy 6 rachunków) i zsumuje zuzżycie energii w kWh. Znajduje się one na samym końcu rachunku. (Patrz załącznik nr 1)

 

                 

                                                                                                                               [ Załącznik nr 1]

Zużycie za rok  2015

Styczeń-luty                  1 705 kWh
Marzec-kwiecień           1 659kWh
Maj-czerwiec                 1 437 kWh
Lipiec-sierpień               1 454 kWh
Wrzesień-październik    1 498 kWh
Listopad-grudzień          1 648 kWh
 ______________________________________________________________
Razem:                          9 401 kWh
Dla takiego zużycia należy dobrać instalacje 9,72 kW

3. Przygotowanie projektu koncepcyjnego
Następnym etapem jest wykonanie projektu koncepcyjnego. Sporządzamy go na podstawie projektu budowlanego (rzut dachu i przekrój A-A) oraz strony internetowej geoportal.pl. W projekcie znajdziemy takie informacje jak:
- opis instalacji,
- dane o produkcji prądu w danej lokalizacji,
- przykładowe rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych na wybranym obiekcie (dach lub grunt), -szacowany przewidywany czas zwrotu instalacji,
- schemat podłączenia mikroinstalacji.


4. Przygotowanie dokumentacji do zakładu energetycznego
W tym etapie należy dostarczyć do zakładu energetycznego  zgłoszenia do OSD (operatora systemu dystrybucyjnego) wraz z niezbędnymi załącznikami. Następnie zostaje wykonana wymiana licznika na licznik dwukierunkowy (na koszt  OSD) Kolejno następuje podpisanie aneksu do umowy kompleksowej

5. Prace montażowe
Montaż wykonują instalatorzy posiadający doświadczenie oraz kwalifikacje uprawniające do montowania. Montaż mikroinstalacji wynosi około 1-2 dni. Termin jest wcześniej ustalany.
Na każdym etapie możesz liczyć na naszą pomoc! Czekamy na Ciebie! Nie zwlekaj i umów się z nami już dziś!