Informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez T&T Proenergy Sp. o.o.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.


Administratorem Twoich danych osobowych jest T&T PROENERGY Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie ul. Chełmońskiego 17, 64-100 Leszno, reprezentowana przez Romana Tabakę – Prezesa Zarządu

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Możesz się z nami skontaktować:
- telefonicznie pod numerem:
- pod adresem e-mail:
- przez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie www.ttproenergy.pl
- pisemnie, przesyłając korepondencję na adres: Geodetów 1, pok.101, 64-100 Leszno
- osobiście w Biurze Obsługi Klienta na ulicy Geodetów 1, pok. 101 oraz 103, 64-100 Leszno

Pliki cookie:
Gdy korzystasz z naszych Serwisów, gromadzimy informacje o Twojej wizycie i sposobie poruszania się w Serwisach. W tym celu stosujemy pliki cookie. Plik cookie zawiera dane, które są umieszczone w przeglądarce Twojego komputera lub urządzenia mobilnego. Pliki cookie używane w Serwisach wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania Twoich preferencji czy zabezpieczenia stron internetowych oraz do bieżącej optymalizacji Serwisów dla naszych Klientów.

Co powinniśmy wiedzieć o „cookies”?

· Nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość;

· „cookies” identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę;

· dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników

· nie są szkodliwe ani dla nas ani dla naszych komputerów, czy smartfonów – nie wpływają na sposób ich działania;

· nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach;

· domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył;

· na podstawie naszych zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.

Rodzaje ciasteczek

„Cookies” sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.

„Cookies” stałe – dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści etc.). Te informacje pozostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj cookies zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona. Stałe cookies są również nazywane jako tzw. śledzące „cookie” (ang. tracking cookies).

 

W jaki sposób możesz nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki?

Zdecydowana większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie w celu zapewnienia użytkownikom wygody korzystania ze stron internetowych i niezakłóconego wyświetlania ich zawartości.

Jeśli nie chcesz, by pliki cookie były instalowane na Twoim urządzeniu, możesz nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookie w następujący sposób:

1. W przeglądarce Internet Explorer należy: wybrać z menu głównego pozycję "Narzędzia/Opcje internetowe", a następnie w sekcji "Prywatność" zaznaczyć "Zaawansowane" i wyłączyć pliki cookies.

2. W przeglądarce Mozilla Firefox należy: wybrać z menu pozycję "Narzędzia", a następnie pozycję "Opcje" i określić poziom prywatności w sekcji "Prywatność".

3. W przeglądarce Opera należy: wybrać z menu pozycję "Narzędzia" a następnie z pozycji "Preferencje"wybrać "Zaawansowane", a potem "Ciasteczka".

4. W przeglądarce Google Chrome należy: z menu po prawej stronie należy wybrać pozycję "Opcje", a następnie "Dla zaawansowanych" oraz "Ustawienia plików cookies".

5. W przeglądarce Safari: menu Ustawienia należy wybrać pozycję "Safari", a następnie w sekcji "Prywatność i ochrona" wybrać "Blokuj cookie".

Google Analytics

W Serwisach wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics. do analizy zachowań użytkowników. Narzędzie to zbiera dane o plikach cookie. Potrzebujemy ich przede wszystkim do celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne Serwisy. Dane te wykorzystujemy również do optymalizacji i rozwoju Serwisów.

Jakiego rodzaju dane zbieramy?

· gdy pytasz o ofertę za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie, zbieramy także Twoje: imię, nazwisko, dane kontaktowe, PESEL lub NIP, dane niezbędne do wykonania usługi oraz dokumenty udostępniane przez Ciebie za pośrednictwem formularza kontaktowego;

· jeśli kontaktujesz się z nami poprzez media społecznościowe, zbieramy także informacje takie jak zdjęcia, dokumenty udostępniane przez Ciebie za pośrednictwem mediów społecznościowych lub czatu;

 

Twoje dane będą przetwarzane w celu:

Przetwarzanie Twoich danych pozwala nam na świadczenie usług, m.in. komunikacja za pośrednictwem formularza kontaktowego, realizowanie Twoich zamówień, kontakt związany z wykonywaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych.

a) wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m.in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przetwarzanie Twoich danych w tym celu odbywa się tylko jeśli skontaktujesz się z nami przez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.ttproenergy.

b) w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes T&T Proenergy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m.in. o historii Twoich zamówień, komunikacji z nami oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;

c) w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes T&T Proenergy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków naszego rozwoju;

d) w celu działań marketingowych, tj. do przesyłania Ci powiadomień o produktach i usługach

Twoje dane mogą być przetwarzane w naszym imieniu przez podmioty, z którymi współpracujemy, w następujących celach:

- realizacji naszej usługi, z której korzystasz

- realizacji Twojego zamówienia i dostarczenia produktów lub usług,

- analizy rynku i opinii,

- marketingowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz T&T Proenergy, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to:

· dostawcy usług i systemów informatycznych,

· operatorzy pocztowi i kurierzy,

· operatorzy płatności,

· świadczący usługi księgowe

· świadczący usługi outsiyrcingowe, consultingowe prawne lub audytowe,

· świadczący usługi marketingowe i/lub eventowe

· inni podwykonawcy zewnętrzni, np. call center wykonujące obsługę klienta.

· podmioty powiązane z T&T Proenergy Sp. z o.o. w kraju i za granicą

· organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, T&T Proenergy wymaga od takich dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych klienta przetwarzanych przez nich w imieniu T&T Proenergy.

Jak długo T&T Proenergy przetwarza Twoje dane?

Dane przetwarzane są w celu realizacji Umowy w trakcie jej obowiązywania. Po tym okresie dane przechowywane są w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat od daty wygaśnięcia Umowy.

Prawa Użytkownika

Użytkownik posiada prawo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

· dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,

· ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

· ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,

· ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,

· przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO.

· w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług T&T Proenergy w trakcie obowiązywania Umowy z Klientem, badań poziomu satysfakcji Klienta ze świadczonych przez T&T Proenergy  usług i jej produktów Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby realizacji takiego celu.

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody (np. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług T&T Proenergy po zakończeniu obowiązywania Umowy z Klientem) – Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i przesłane na adres e-mail: biuro@ttproenergy.pl

Klient

 ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że 

T&T Proenergy 

przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.