Obraz

Słownik pojęć fotowoltaicznych

PV – to międzynarodowy skrót nazwy efektu fotowoltaicznego (PV=PhotoVoltaic).

Inwerter – (falownik) przetwornica napięcia, nazywana także konwerterem mocy lub przekształtnikiem napięcia. Zadaniem konwertera mocy może być również zmiana częstotliwości prądu przemiennego, bądź zmiana prądu stałego na prąd przemienny lub odwrotnie.

AC – prąd zmienny (prąd elektryczny, którego natężenie jest zmienne w czasie. Wyróżniamy tu prąd okresowo zmienny (tętniący, przemienny) i nieokresowy. Skrót AC stosowany jest najczęściej do określenia prądu naprzemiennego).

DC – prąd stały (charakteryzuje się stałą wartością kierunku i natężenia przepływu prądu. Przy zasilaniu prądem stałym chwilowa wartość mocy jest stała, co jest konieczne dla układów wzmacniania i przetwarzania sygnałów, oraz dla półprzewodnikowych układów elektronicznych).

Moduł fotowoltaiczny – urządzenie, którego zadaniem jest przemiana światła słonecznego bezpośrednio na energię elektryczną.

Ogniwo fotowoltaiczne – najmniejszy element modułu fotowoltaicznego (krzemowa płytka półprzewodnikowa, która pod wpływem promieniowania świetlnego (naturalnego lub sztucznego) działa jak generator energii elektrycznej).

Kilowatogodzina (kWh) - jednostka określająca ilość energii, pracy i ciepła. 1 kWh to ilość energii, jaką potrzebuje do godzinnej pracy urządzenie o mocy 1000 watów.

Off-grid - systemy fotowoltaiczne off-grid to systemy niepodłączone do sieci, często nazywane systemami wyspowymi. Stosowane są w miejscach, gdzie podłączenie do sieci jest niemożliwe lub rozbudowa sieci jest ekonomicznie nieopłacalna. Rozwiązania off-gridowe znajdziemy zarówno w miastach jak i w miejscach o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej.
W ten sposób zasilane są np. stacje przekaźnikowe, meteorologiczne, schroniska, przepompownie wody, parkomaty, sygnalizacja świetlna, aktywne znaki drogowe, latarnie, jachty, kampery, itd.).
Na co dzień systemy wyspowe stosuje się w latarkach, kalkulatorach czy zegarkach.

On- grid - system fotowoltaiczny on-grid to system przyłączony do lokalnej sieci energetycznej.

Wat - jednostka mocy. 1 Wat to moc niezbędna do wykonania pracy o wartości jednego dżula (J) w ciągu jednej sekundy.

Mikroinstalacja - instalacja oparta o odnawialne źródła energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 70 kW. Dla mikroinstalacji nie jest wymagana koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej. Na min 30 dni przed przyłączeniem, właściciel instalacji musi pisemnie poinformować operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego o terminie przyłączenia mikroinstalacji, planowanej lokalizacji oraz jej rodzaju i mocy.

OZE – jest to skrótowe określenie na “odnawialne źródła energii”, czyli takie, których użytkowanie nie wiąże się ze zwiększaniem ich deficytu. Do odnawialnych źródeł energii zaliczamy energię masy ziemi, słoneczną, wiatrową, oraz energię wody zarówno powierzchniowej jak i głębinowej (rzeki, jeziora, cieki geotermalne itp.).

Azymut - południe, czyli kierunek najbardziej wskazany ze względu na sprawność ogniw fotowoltaicznych.

BIPV (Building Integrated Photovoltaics) - rozwiązanie w zakresu fotowoltaiki w budynkach poprzez zastępowanie materiałów budowlanych elementami fotowoltaicznymi.

Charakterystyka prądowo napięciowa - zależność prądu płynącego przez złącze od napięcia polaryzującego.

Efekt fotowoltaiczny - polega na powstaniu siły elektromotorycznej w materiale półprzewodnikowym. Zachodzi pod wpływem działania promieniowania słonecznego na powierzchnię półprzewodnika. Złącza w półprzewodniku są oświetlane promieniami słonecznymi, na skutek czego elektrony w strukturze krzemu zostają wybite i przepływają między elektrodami, powstaje różnica potencjałów i prąd elektryczny o napięciu stałym.

Hybrydowe systemy - jednostki wytwarzające energię elektryczną, w których wykorzystuje się tzw. źródło pomocnicze.

Fotowoltaika - dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną czyli inaczej wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego.

Kilowat (kW) - jest to jednostka mocy.

Sprawność - jest różna, zależna od ich rodzajów i połączeń między ogniwami.