OTOCZENIE RYNKOWE

perspektywy fotowoltaiki

Segment OZE

OZE to skrót od określenia Odnawialne Źródła Energii. Pojęcie to oznacza źródła pozyskiwania zasobów energii bezpośrednio ze środowiska, którego zasoby są znacznie większe, niż zapotrzebowanie ludzkości np. promieniowanie słoneczne.

Zastosowanie źródła OZE ma na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom wykorzystywania zasobów nieodnawialnych oraz dywersyfikację aktualnej struktury energetycznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Najwięcej energii możemy pozyskać z promieniowania słonecznego – ok. 5000 razy więcej, niż wynosi zapotrzebowanie energetyczne ludzkości na całej Ziemi.

Rynek fotowoltaiki w Polsce

Branża OZE rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie a rok 2020 był najlepszym w historii dla fotowoltaiki w naszym kraju. W całym ubiegłym roku moc elektrowni fotowoltaicznych w Polsce zwiększyła się o 2,66 GW a kolejne instalowane moce wyprzedzały wszystkie dotychczasowe plany rozwoju tego sektora. Polskie Sieci Elektroenergetyczne przekazały, że na dzień 1 marca 2021 r. łączna moc elektrowni fotowoltaicznych przyłączonych do sieci elektroenergetycznej wyniosła 4,2 GW. Oznacza to wzrost o 139,5 % w stosunku do marca 2020 r.

opracowanie według danych Agencji Rynku Energii

Największy przyrost mocy w fotowoltaice w 2020 roku odnotowały Niemcy – 4,74 GW. Na drugim miejscu uplasowała się Holandia, z mocą zainstalowaną 3 GW. Na trzecim miejscu jest Hiszpania (2,8 GW nowych mocy), która w 2019 r. miała największy przyrost. Polska z przyrostem rzędu 2,4 GW znalazła się na czwartym miejscu wyprzedzając Francję (0,9 GW), której udział w przyroście nowych instalacji PV zmalał. Polska w 2020 r. pod względem przyrostu nowych mocy w fotowoltaice znalazła się w pierwszej czwórce w Unii Europejskiej, po tym jak w 2019 roku uplasowała się w pierwszej piątce. Dynamika rozwoju polskiego rynku utrzymuje się na wysokim poziomie, w ścisłej czołówce europejskiej.

Perspektywy rozwoju fotowoltaiki

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) szacuje, że w najbliższych latach dynamika rozwoju rynku fotowoltaicznego utrzyma się i co roku w Polsce będzie powstawać od 2 do 2,5 GW nowych mocy fotowoltaicznych. Według prognoz IEO moc samych farm słonecznych może wzrosnąć w 2021 r. o 830 MW, a przyrost nowych mocy w mikroinstalacjach PV może wynieść około 1,1 GW. Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. z dnia 8 września 2020r. przewiduje, że nastąpi istotny wzrost mocy zainstalowanych w fotowoltaice ok. 5-7 GW w 2030 r. i ok. 10-16 GW w 2040 r. W kolejnych miesiącach 2021 r. czeka nas dalszy rozwój branży, a przemawiają za tym 4 główne czynniki:

PROGNOZA PRZYROSTU MOCY W GW DO 2024 DLA LIDERÓW RYNKU W UE

Polska znalazła się na pierwszym miejscu w całej Europie pod względem tempa wzrostu obliczonego na podstawie skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu CAGR (ang. compound annual growth rate) biorąc pod uwagę ostatnie 5 lat rozwoju. Polska jest liderem Europy pod względem dynamiki wzrostu rynku fotowoltaicznego. Za Polską uplasowały się kolejno Szwecja, Węgry, Ukraina, Holandiai Hiszpania. Na wykresie zaprezentowano scenariusz konserwatywny i optymistyczny przyrostu mocy zainstalowanej w PV na lata 2021 – 2024 opracowany na podstawie danych Solar Power Europe.

KONTAKT

Zadaj nam pytanie! 

  BIURO PROJEKTOWE LESZNO
  ul. Geodetów 1/C104
  64-100 Leszno
  pn-cz 07:30 – 15:30 
  pt 07:30 – 13:30

  BIURO ZARZĄDU
  T&T PROENERGY S.A.
  ul. Złota 59 Inoffice
  piętro VI/ biuro 653
  00-120 Warszawa

  ADRES SIEDZIBY
  T&T PROENERGY S.A.
  ul. Twarda 4/133
  00-105 Warszawa

  T&T Proenergy S.A.
  nip: 525 241 27 27
  Twarda 4, 00-105 Warszawa

  ©  2024 T&T Proenergy S.A.